PlanToys

PlanToys (Thailand) har i over 30 år laget leker med en grønnt konsept som grunnlag. Det vil si at hele linjen fra materialer via produksjon til ferdig produkt, er miljøvennlig, etisk og bærekrafitg. Lekene laget av gummitrær som ikke lengre produserer lateks. Trærne blir dyrket fram uten miljøgifter. Nye planter blir kontinuerlig plantet for å opprettholde balansen i naturen. 

Lekene blir satt sammen av giftfri lim, det brukes kun vannbasert og giftfri maling. All embalasje er laget av resirulert materiale. Plantoys har strenge krav til godt arbeidsmiljø og rett lønn for sine arbeidere og fabrikkene bruker så langt det lar seg gjøre, biomasse og solenergi som strømkilde. 
PlanToys er også et arkitektkontor og driver utdanning for barn og unge i Thailand. 

Om du ønsker å vite mer, så se gjerne denne informasjonsfilmen her.