Rettferdig handel

Pil & Bue ønsker økt fokus på rettferdighet. Det er viktig for oss at alle produktene vi har i butikken er produsert slik at de som har laget tingene, får rett lønn for arbeidet sitt. Da betyr det egentlig ikke så mye hvor produktet er produsert, bare det er gjort under etisk gode forhold, og at lønnen er rett. 

Pi & Bue tar kun inn produkter fra produsenter som kan bekrefte, bevitne eller stadfeste hvordan og hvor produktene er laget. Under her ser dere merkene vi tilbyr, men linker til deres egne sider om etisk riktig produsjon.