Melankolia - roser kan gro i mørket
Melankolia - roser kan gro i mørket
Melankolia - roser kan gro i mørket
Melankolia - roser kan gro i mørket
Melankolia - roser kan gro i mørket

Melankolia - roser kan gro i mørket

"There was a Flower in her heart,
It just needed more room to bloom.
And when she let it free,
She showed the world that sometimes
the most beautiful things can grow
from the darkest of places without
the need of light"

R.M Drake

__________________

Fotografi tatt av An-Magritt Moen, 12. juni 2014
Størrelse: 50 x 70 cm (Passer i standard Ikea-ramme)
Motivet er printet på Munken Pure 200g
Leveres sammenrullet. 
Nummerert og signert Produktkode: PB001